Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Mezőbándi: Zsujta, Abaúj (gönci rkat. akv., keresztelések) 1869: Kita József és Dranga Borbála lánya, Borbál... (2012.07.28. 01:14) Kita
  • Utolsó 20

Gácsi

2014.01.05. 19:10 | LvT | 1 komment

Címkék: gács gácsi gácsy gacsi

Többes eredetű m. csn. {CsE:Gácsi} {RMCsSz:Gácsi} 1. A Nógrád vm.-i Gács (ma Halič, Szlovákia) vagy a szomszédos Gácsfalu (ma Stará Halič, Szlovákia) településre utaló, -i képzős m. lakosnév. A településnév a 2. pontban említett hn.-vel párhuzamos etimológiájú, esetleg a…

Buzás

2014.01.05. 18:15 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: buzás bűzás buzas

Foglalkozásnévi eredetű m. csn., amely az elsőnek elnevezett búzával kapcsolatos elfoglaltságára, búza termesztésére, őrlésére, szemes búza vagy búzaliszt árusítására, kereskedésére utalt. {CsE:Buzás} {RMCsSz:Búzás} Az elérhető XIX. sz.-i adatok alapján…

Török

2014.01.05. 17:42 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: török terek tőrök tőrők törők teöreök teőreők theörök thewrewk

Népnévi eredetű m. csn. A m. török alapszava eredetileg a nem kipcsak ágba tartozó törököt (tehát pl. nem kunt, besenyőt) jelölt, a XV. sz.-tól pedig egyre inkább oszmán-törököt (akik szintén nem kipcsakok, hanem oguzok). Kázmér Miklós csn.-ként először 1409-ből adatolja,…

István

2014.01.05. 17:20 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: istván istvan istvány istiván isfan estefán estefan estvan csépán csépány csepán csepan csippán csefán cséfán cséffán

Képzőtlen m. apanévi csn., amelyet az ugyanilyen nevű személyek leszármazottai kaptak megkülönböztető névül. A m. István szn. a lat. Stephanus formán keresztül a gör. Στέφανος /Sztefanosz/ névre megy vissza. Ez utóbbi a ’koszorú, korona; díj, kitüntetés, dísz’…

Máté

2014.01.05. 14:46 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: máté mate máthé maté mathe matte mátéh matéh máte máthe máthi mátthé

Magyar csn., amely képzőtlen apanévként lett Máté nevű személyek leszármazottainak megkülönböztető neve. A m. Máté egyházi szn. már korán, az Árpádok és az Anjouk alatt igen népszerű lett a lat. Matthæus szn. magyarosodásaként az evangélista apostol tisztelete révén. A…

Kurucz

2014.01.05. 13:20 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kuruc kurucz kurutz kúrúcz

Magyar csn. Első csn. adatait Kázmér Miklós a köznévi megjelenésével egy időben, a XVII. sz. második feléből adatolja, amely egybe esik a kurucmozgalom kezdeteivel. Ennek megfelelően a legkorábbi alakulásai foglalkozásnévi értelműek lehettek előbb ’szabadcsapat tagja, bujdosó…

Hollósy

2014.01.05. 12:32 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: hollósi hollósy hollosi hóllosi hóllósi hollossi hollossy hollóssy hollosy holósi holóssy

Magyar -i melléknévképzős lakosnév, amely egy Hollós nevű településről való elszármazásra, az ottani kapcsolatokra, az ott lévő birtokra utal {CsE:Hollósi} {RMCsSz:Hollósi}. Ilyen ’hollóban bővelkedő’ jelentésű hn. több helyen megtalálható a magyar nyelvterületen, ilyen…

Györy

2014.01.04. 15:51 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: győri győry györi györy gyeőry györei györey győrei győrey gyürey

Magyar csn., amely több név egybeesése. 1. A tkp.-i Györi ~ Györy csn. -i képzős apanév, amelyet Györ (v. Gyür) szn.-et viselő személy leszármazottai kaptak megkülönböztető névként. Az alapszn. a m. György (< lat. Georgius < gör. Γεώργιος /Geórgiosz/ <…

Bencze

2014.01.04. 14:26 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bence bencze bentze bencse

Képzőtlen magyar apanév, amelyet azonos szn.-ű leszármazottak kaphattak meg megkülönböztető névül. Több név egybeesése lehet. {CsE:Bencze} {RMCsSz:Bence,Bencse} 1. A tkp.-i Bence szn. a Vince szn. alakváltozata, mert a lat. Vincentius (< lat. vincens ’győző, aki győz’ +…

Tanács

2014.01.02. 11:24 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: tanács

Magyar eredetű csn. A m. tanács ’javaslat, figyelmeztetés’ köznév legkorábbi adatai szn.-i használatúak: 1213/?: Tanals, 1229/?: Thanalchu {EWUng:tanács}. Csn.-vé így egyrészt képzőtlen apanévként lett, azaz Tanács nevű személy leszármazottai kaphatták megkülönböztető…

Mataisz, Matajsz

2013.11.13. 16:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mataisz matajsz

Végső soron n. eredetű, vö. n. Mat(t)heis [ma'tʰai̯s] csn. Ez utóbbi a n. Matthias ’Mátyás’ szn. alakváltozatával azonos képzőtlen apanév {DuFam:Mattheis, Matthias}. A felföldi németek révén kerülhetett a szlk., ill. a m. névkincsbe; a szlk. írásformája Matajs {DPnS}. Az…

Bunda

2013.11.13. 15:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: Bunda

1. Magyar csn. a m. bunda ’prémkabát’ közszóból. Jellemző viseletre utaló ragadványnév vagy szűcs értelmű foglalkozásnév lehet. {RMCsSz}   2. Nyugati szl. csn., vö. cs. Bunda, le. Bunda, szlk. Bunda {DPnS}. a) Bun- kezdetű szn.-ek (pl. Buni- ’zajong; lázít’…

Bajcsy-Zsilinszky

2013.05.30. 13:35 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bajcsy zsilinszky zsilinszki bajcsi bajcsay bajcsai

Kettős név, az előtag az anya, az utótag az apa vezetékneve. Ezt a névalakot részleges magyarosítási céllal vette fel Zsilinszky Endre Kálmán a vitézi rendbe való 1925. évi felvétele kapcsán {1}. Zsilinszky Vö. szlk. Žilinský ['ʒiʎinski:] csn. {DPnS}, amely a szlk. Žilina…

Csicsman

2012.06.17. 19:55 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: csicsman csicsmány csicsmán

1. Magyar képzőtlen apanév az azonos hangzású Csicsman szn.-ről. Ez török eredetű, vö. oszm. Şişman csn. szn. < şişman 'kövér, dagadt' mn. Mivel szn.-ből lett hn.-ként már a XIII. sz. végén előfordul (1272: Cziczman, ma m. Csicsmány, szlk. Čičmany), a forrásul szolgáló…

Köblös

2012.06.17. 16:18 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kebles köblös

Magyar csn., amely a r. m. köböl 'kút, forrás fabélése, fából készült káva; szemes termény mérésére szolgáló űrmérték, mérő (2–4 véka, pozsonyi ~ 62,5 l, pesti ~ 93,75 l); 1/4 akónyi folyadékmérték (10 pint, 16 icce, ~ 10,5–21,5 l, legtöbbször 13,43 l); ilyen…

Göblös

2012.06.17. 11:36 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: göblyös göbölyös göbölös göblös

Magyar csn., amely a r. nyj. göböly ~ göböl ’hízómarha; ilyen állatokból álló csorda’ fn. -s mn.-képzős származéka {RMCsSz:Göböl}, {MNyTSz:Göböly}. A motiváció foglalkozásnévi: göbölypásztor vagy göbölyökkel kereskedő {RMCsSz:Göbölyös}, {MNyTSz:Göbölyös}. Az -s…

Zsolnay

2012.06.10. 17:24 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zsolnay zsilinszky zsolnai solnai solnay zsilinszki

Magyar lakosnév a Zsolna (szlk. Žilina, n. Sillein) hn.-ről. Írásváltozatai: Zsolnai, Solnai, Solnay. Szlovák megfelelője a Žilinský ['ʒilinski:], amelyből a m. Zsilinszki, Zsilinszky csn. is lett. Magyarországi szlovák névként a névmagyarosításon és a házasságon kívül…

Szabó

2012.06.10. 12:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: szabó

1. Magyar foglalkozásnév a m. szabó ’ruhakészítő’ fn.-ből. A korai (XIV–XV. sz.-i) csn.-ek esetén egy másik jelentésű foglalkozás-, ill. jogállási név, avagy ugyanilyen szn-re visszamenő képzőtlen apanév is számba vehető: ’adót, bírságot, törvényt,…

Rudnay

2012.06.03. 15:26 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: rudnay rudnai rudnyánszky

Magyar lakosnév valamely Rudna (Gömör, Torontál, Túróc vm.) vagy Rudnó (Bars, Nyitra vm.) hn.-ről {RMCsSz:Rudnai}, a Divék nembéli Rudnay cs. esetén Divékrudnó (r. Nyitrarudnó, Rudnó; szlk. Nitrianske Rudno) településről. Alakváltozata: Rudnai. Szlovák megfelelője: Rudňanský,…

Aszódi

2012.05.31. 20:50 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: aszódi aszódy aszódszky

Magyar lakosnév a m. Aszód hn.-ek egyikéről (Komárom, Pest vm.) {RMCsSz:Aszódi}. Változata. Aszódy.Magyarországi szlovák vonatkozásban a volt Pest vm.-i Aszód jön szóba, mivel ez a település az Alföldre irányuló szlovák betelepülés köztes állomása volt. Ez esetben a név…

Vági

2012.05.29. 21:18 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: vági vághi vághy

A m. Vági – a Vághi, Vághy írásvariációival együtt –magyar eredetű csn., eredete lehet {CsE:Vági}: Elsősorban a volt Sopron vm.-i Vág településnévből származó lakosnévnek tartják.’A Vág folyó környékére való, onnan elszármazott’ értelmű…

Spiry

2012.05.26. 19:43 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: spiry

1. Talán magyar csn., amelyre az alábbi etimológiák vázolhatók.a) A Spiró (Spira, vagy más hasonló) szn. -i képzős származéka. Az -ói > -ai > -i fejlődéshez vö. Mácsó hn. ~ Mácsa hn. :> Mácsai csn. ~ Mácsi csn. {RMCsSz:Mácsai, Mácsi}. Az -i szerepe apanévképzői…

Bikszádi

2012.05.14. 22:36 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: biszádi bikszády bikszárdi bikszárdy bükszádi bükszády

Magyar lakosnév a m. Bikszád hn.-ről (Szatmár vm., ro. Bixad, Satu Mare) {RMCsSz:Barkóci}. Változata: Bikszády.Hasonló nevek, amelyek átváltozhattak ilyen alakúvá (és viszont):m. Bikszárdi, Bikszárdy lakosnév < m. Bikszárd hn. (Pozsony vm., szlk. Buková, r. Biksárd)m.…

Erdélyi

2012.05.14. 22:12 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: erdély erdélyi erdelyi erdéli

Magyar lakosnév az Erdély tájegység nevéről. Kisebb erdélyi helységből távolabbra költözők (v. oda kapcsolatot tartók) kaphatták ragadványnévül olyan helyen, ahol viszonylag ritka volt az ilyen származás {CsE} {RMCsSz}. Változatai: Erdély, Erdéli, Erdelyi.

Erdei

2012.05.14. 21:58 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: erdélyi erdei erdelyi erdey

1. Magyar lakosnév a r. gyakori, de a jelenkorban Erdő hn.-ek egyikéről (Bács, Baranya, Bodrog, Hunyad, Kolozs, Küküllő, Moson, Somogy, Szatmár, Valkó, Veszprém, Zala, Zaránd, Zemplén vm.), vagy az erdő melletti lakóhelyre utal {CsE:Erdei}. Alakváltozata: Erdey.2. Mások szerint a m.…