Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Mezőbándi: Zsujta, Abaúj (gönci rkat. akv., keresztelések) 1869: Kita József és Dranga Borbála lánya, Borbál... (2012.07.28. 01:14) Kita
  • Utolsó 20

István

2014.01.05. 17:20 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: istván istvan istvány istiván isfan estefán estefan estvan csépán csépány csepán csepan csippán csefán cséfán cséffán

Képzőtlen m. apanévi csn., amelyet az ugyanilyen nevű személyek leszármazottai kaptak megkülönböztető névül. A m. István szn. a lat. Stephanus formán keresztül a gör. Στέφανος /Sztefanosz/ névre megy vissza. Ez utóbbi a ’koszorú, korona; díj, kitüntetés, dísz’…

Fuhl

2014.01.04. 12:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: fuhl

Német csn., jelenkori elterjedésének centrumai a ripuari-alsófrank (Mettmann, Köln), felsőalemann (Lörrach), keleti frank (Bad Kissingen, Schweinfurt) területre esnek a branderburgi (Berlin-Barnim) előfordulásokon kívül. A keleti frank központ egybeesik a némileg gyakoribb Full csn.…

Polereczki

2014.01.03. 13:48 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: polereczki polereczky polerecki polerecky polereszki polereszky poleretzki poleretzky pollereczki pollereczky

Vö. szlk. Polerecký csn. {DPnS}, amely a szlk. Polerieka településről való elszármazást, az oda való kapcsolatokat, vagy az ott lévő birtokot jelző szlk. -ský képzős lakosnév. A település Turóc vm.-ben volt található, magyar neve a 1899 óta Mezőpatak, azelőtt Poler(j)eka. Ma…

Mirák

2014.01.03. 13:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mirák mirákovics mirákovits mrák

Alakilag szl. névnek tűnik, azonban a jelenkori névtárakból nem mutatható ki. A hv. Mirak (hangsúlyjelöléssel: Mȉrak) ['mîrak] csn. {HJP:mir} vélhetően nem számolható ide, ugyanis a szb.-hv. helyesírás nem különbözteti meg a rövid -ak [ak] (< ősszl. -*ъkъ) és a hosszú…

Vrana

2014.01.02. 12:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: vrana

Vö. szlovák Vrana csn. {DPnS}, k.-morva Vrana csn. E név mögött a szlk., (szlováckói és valašskói) morva nyj. vrana ’varjú; a hordó felső nyílása’ közszó áll {SSJ} {DSM}. A névadás motivációja elsősorban a fekete hajra, szemre, esetleg fekete viseletre való utalás lehet,…

Demovics

2014.01.02. 10:49 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: demovics

Vö. szlk. Demovič csn. {DPnS}, ill. ukr.-or. Демович csn. A név szlk. -ovič {MSzlkCsn:92b}, ill. ukr. -ович képzős apanév a szl. Demo (Демо) szn.-ből, amely a szlk. Demeter (ukr. Димитрій) vagy a szlk. Demän ~ Damián (ukr. Дем’ян) egyházi szn.…

Bensó

2013.11.13. 17:29 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bensó

1. Szlovák csn., amely már csak a mai Magyarország területén mutatható ki. Mai szlovák helyesírás szerinti alakja Benšo {1}. Ez képzőtlen apanév az azonos szlk. személynévből, amely a szlk. Benedikt ’Benedek’ (vagy más Ben- kezdetű) szn. rövidülése szlk. -šo kicsinyítő…

Mataisz, Matajsz

2013.11.13. 16:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mataisz matajsz

Végső soron n. eredetű, vö. n. Mat(t)heis [ma'tʰai̯s] csn. Ez utóbbi a n. Matthias ’Mátyás’ szn. alakváltozatával azonos képzőtlen apanév {DuFam:Mattheis, Matthias}. A felföldi németek révén kerülhetett a szlk., ill. a m. névkincsbe; a szlk. írásformája Matajs {DPnS}. Az…

Bunda

2013.11.13. 15:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: Bunda

1. Magyar csn. a m. bunda ’prémkabát’ közszóból. Jellemző viseletre utaló ragadványnév vagy szűcs értelmű foglalkozásnév lehet. {RMCsSz}   2. Nyugati szl. csn., vö. cs. Bunda, le. Bunda, szlk. Bunda {DPnS}. a) Bun- kezdetű szn.-ek (pl. Buni- ’zajong; lázít’…

Rosza

2013.11.13. 15:05 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: rosza

Vö. le. Rosa, cs. Rosa, szlk. Rosa {DPnS}, k. szl. Роса (Rosa) csn.  Ez megegyezik a megfelelő szl. rosa, роса ’harmat’ közszóval {SJP} {ČMS} {SSJ} {SzUM}. A névadás motivációja a harmathoz társított valamely metaforikus jelentésen alapulhat pl. m. „gyönge mint a…

Áchim L.

2013.05.30. 14:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: áchim liker likerec

Áchim Vö. szlk. Achim ['axim] {DPnS}, n. Achim csn. Képzőtlen apanév a bibliai Joachim (vö. m. Joakim, Joáhim) < héb. יְהוֹיָקִים (Yəhôyaqîm) 'Jahve felemelte' személynévből. Áchim L. András esetén a csn. szlovák eredetű, és a család Békéscsaba első…

Bajcsy-Zsilinszky

2013.05.30. 13:35 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bajcsy zsilinszky zsilinszki bajcsi bajcsay bajcsai

Kettős név, az előtag az anya, az utótag az apa vezetékneve. Ezt a névalakot részleges magyarosítási céllal vette fel Zsilinszky Endre Kálmán a vitézi rendbe való 1925. évi felvétele kapcsán {1}. Zsilinszky Vö. szlk. Žilinský ['ʒiʎinski:] csn. {DPnS}, amely a szlk. Žilina…

Karkalik

2012.06.10. 22:09 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: karkalik

Vö. szlk. Karkalík ['karkaʎ i:k] csn., amelynek az etimológiája nem tiszta.1. Az -ík kicsinyítő képzőn {MSzlkCsn:38} kívül -al (-aľ) cselekvőnévképzőt {MSzlkCsn:79} is feltételezve, valamint lengyel mintára a szótagképző /r/ > /ar/ hangváltozást megengedve a szlk. kŕkať…

Klement

2012.06.10. 19:53 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: klement

Vö. cs. szlk. le. n. Klement csn., a konkrét nyelv csak egyedi családvizsgálattal állapítható meg. Ezek képzőtlen apanevek a hasonlóan hangzó egyházi szn.-ről, amely a lat. Clēmēns ’szelíd, kíméletes; csendes, nyugodt’ szn. {DuFam:Clemens}, illetve ennek Clēmentīnus…

Árgyelán

2012.06.10. 19:00 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: árgyelán

Vö. ro. Ardelean [arde'le̯an] nyj. [ardʲe'ʎan], Ardeleanu csn., amely a ro. r. Ardeal ’Erdély’ hn.-ből ro. -ean(u) képzővel alkotott lakosnév {ÁMNtSz:233} {DER:ardelean}, ilyenformán a m. Erdélyi csn. megfelelője {CsE:Erdélyi} {RMCsSz:Erdélyi}.A magyarországi szlk.…

Musinszky

2012.06.10. 18:32 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: musinszky musinszki

Vö. le. Muszyński [mu'ʃɨnskʲi], szlk. Mušinský ['muʃinski:], ukr. Мушинський /musinszkij/ csn. Ezek egy le. Muszyna, szlk. Mušina, ukr. Мушина hn.-hez képzett lakosnevek. Ilyen helynevek a mai lengyel és ukrán területen találhatók. A névadó vélhetően a le.-szlk.…

Zsolnay

2012.06.10. 17:24 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zsolnay zsilinszky zsolnai solnai solnay zsilinszki

Magyar lakosnév a Zsolna (szlk. Žilina, n. Sillein) hn.-ről. Írásváltozatai: Zsolnai, Solnai, Solnay. Szlovák megfelelője a Žilinský ['ʒilinski:], amelyből a m. Zsilinszki, Zsilinszky csn. is lett. Magyarországi szlovák névként a névmagyarosításon és a házasságon kívül…

Hrivnák

2012.06.10. 14:58 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: hrivnák

Vö. szlk. Hrivnák ['ɦrivna:k] csn., amelymetaforikus ragadványnév a szlk. hrivnák ’örvös galamb, Columba palumbus’ szóból. A m. Galamb csn. alapját képző szn.-et ’kedves, szelíd’ értelmű belső tulajdonságnévnek vélik {CsE:Galamb}. A szlk. név azonban a…

Szabó

2012.06.10. 12:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: szabó

1. Magyar foglalkozásnév a m. szabó ’ruhakészítő’ fn.-ből. A korai (XIV–XV. sz.-i) csn.-ek esetén egy másik jelentésű foglalkozás-, ill. jogállási név, avagy ugyanilyen szn-re visszamenő képzőtlen apanév is számba vehető: ’adót, bírságot, törvényt,…

Aszódi

2012.05.31. 20:50 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: aszódi aszódy aszódszky

Magyar lakosnév a m. Aszód hn.-ek egyikéről (Komárom, Pest vm.) {RMCsSz:Aszódi}. Változata. Aszódy.Magyarországi szlovák vonatkozásban a volt Pest vm.-i Aszód jön szóba, mivel ez a település az Alföldre irányuló szlovák betelepülés köztes állomása volt. Ez esetben a név…

Spiry

2012.05.26. 19:43 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: spiry

1. Talán magyar csn., amelyre az alábbi etimológiák vázolhatók.a) A Spiró (Spira, vagy más hasonló) szn. -i képzős származéka. Az -ói > -ai > -i fejlődéshez vö. Mácsó hn. ~ Mácsa hn. :> Mácsai csn. ~ Mácsi csn. {RMCsSz:Mácsai, Mácsi}. Az -i szerepe apanévképzői…

Fuzik

2012.05.25. 22:46 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bajusz fuzik

A szlk. Fúzik ['fu:zik] csn. magyarosodott változata. Ez a csak t. sz.-ban használt szlk. fúzy ’bajusz’ fn. továbbképzése a szn.-képzői funkciójú -ík kicsinyítő képzővel. A t. sz. fúziky forma egyben ’bajszocska’ jelentésű közszó. {SSJ}A m. Bajusz…

Galda

2012.05.25. 22:07 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: galda

Vö. le. Gałda ['gawda] csn., ill. Galda ['galda] csn. A gyakoriságok alapján a cs. és szlk. Galda inkább le. eredetűnek tűnik, mint saját fejleménynek. A csn. a le. Gaweł ’Gál’ szn. Gał rövidülésének {DuFam:Galikowski, Galla(s[sch])} továbbképzése -da kicsinyítő…

Budinszky

2012.05.25. 13:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: budinszky

Vö. szlk. r. budinský ['buɟinski:] mn. {BSS:buďinskí} és Budinský csn. {DPnS}, amely a Budín ’Buda’ hn.-hez képzett lakosnév, és így a m. Budai ~ Buday csn. (ill. budai mn.) megfelelője. Elméletileg elképzelhető a cseh eredet (vö. budínský ['buɟi:nski:] mn.), de ez a…

Bikszádi

2012.05.14. 22:36 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: biszádi bikszády bikszárdi bikszárdy bükszádi bükszády

Magyar lakosnév a m. Bikszád hn.-ről (Szatmár vm., ro. Bixad, Satu Mare) {RMCsSz:Barkóci}. Változata: Bikszády.Hasonló nevek, amelyek átváltozhattak ilyen alakúvá (és viszont):m. Bikszárdi, Bikszárdy lakosnév < m. Bikszárd hn. (Pozsony vm., szlk. Buková, r. Biksárd)m.…