Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Mezőbándi: Zsujta, Abaúj (gönci rkat. akv., keresztelések) 1869: Kita József és Dranga Borbála lánya, Borbál... (2012.07.28. 01:14) Kita
  • Utolsó 20

Kovacsics

2016.02.13. 11:59 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kovacsicz kovacsics kovácsics kovachich kovacsich kovácsich kovacsits kovácsits kovacsity kovatsics kovatsits kovátsits kowacsics kowaczics kowaczicz kowatschitsch kowatsits kovacic kowacic

Ny. délszláv csn., vö. hv. Kovačić ['kǒvatʃitɕ], szln.-kaj-hv. Kovačič [kɔ'va:tʃitʃ , kʊ'vɔtʃʲitʃʲ ,'kǒvatʃitʃ]. Ez a szn.- ként használt szl. kovač (kováč) ’kovács’ foglalkozásnév -ić (-ič) apanévképzős származéka. A horvátországi és magyarországi elterjedés alapján elsősorban kaj-horvát, ill.…

Polereczki

2014.01.03. 13:48 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: polereczki polereczky polerecki polerecky polereszki polereszky poleretzki poleretzky pollereczki pollereczky

Vö. szlk. Polerecký csn. {DPnS}, amely a szlk. Polerieka településről való elszármazást, az oda való kapcsolatokat, vagy az ott lévő birtokot jelző szlk. -ský képzős lakosnév. A település Turóc vm.-ben volt található, magyar neve a 1899 óta Mezőpatak, azelőtt Poler(j)eka. Ma…

Mirák

2014.01.03. 13:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mirák mirákovics mirákovits mrák

Alakilag szl. névnek tűnik, azonban a jelenkori névtárakból nem mutatható ki. A hv. Mirak (hangsúlyjelöléssel: Mȉrak) ['mîrak] csn. {HJP:mir} vélhetően nem számolható ide, ugyanis a szb.-hv. helyesírás nem különbözteti meg a rövid -ak [ak] (< ősszl. -*ъkъ) és a hosszú…

Duray

2014.01.03. 11:06 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: duray durai duraj

Alakilag -y (-i) képzős m. lakosnévnek tűnik, azonban az alapul szolgálható *Dura, ill. *Duró hn.-ek nem adatolhatók. A név elterjedése egyrészt a történeti Felföldhöz, másrészt a szlovákok lakta alföldi vidékekhez kötődik {1}. Ezekből kiindulva inkább arra gondolhatunk, hogy…

Vrana

2014.01.02. 12:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: vrana

Vö. szlovák Vrana csn. {DPnS}, k.-morva Vrana csn. E név mögött a szlk., (szlováckói és valašskói) morva nyj. vrana ’varjú; a hordó felső nyílása’ közszó áll {SSJ} {DSM}. A névadás motivációja elsősorban a fekete hajra, szemre, esetleg fekete viseletre való utalás lehet,…

Demovics

2014.01.02. 10:49 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: demovics

Vö. szlk. Demovič csn. {DPnS}, ill. ukr.-or. Демович csn. A név szlk. -ovič {MSzlkCsn:92b}, ill. ukr. -ович képzős apanév a szl. Demo (Демо) szn.-ből, amely a szlk. Demeter (ukr. Димитрій) vagy a szlk. Demän ~ Damián (ukr. Дем’ян) egyházi szn.…

Maulik

2013.11.13. 20:59 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: maul maulik

Vö. szlk. Maulík csn. {DPnS}. Ez a kp.-szlk. -ík kicsinyítő képzővel {MSzlkCsn:38} honosodott a n. Maul szn.-ből v. csn.-ből. Ez utóbbi a n. Maul ’száj, pofa’ szóval azonos, a pletykás, beszédes jellemre utaló ragadványnév {DuFam}.

Bensó

2013.11.13. 17:29 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bensó

1. Szlovák csn., amely már csak a mai Magyarország területén mutatható ki. Mai szlovák helyesírás szerinti alakja Benšo {1}. Ez képzőtlen apanév az azonos szlk. személynévből, amely a szlk. Benedikt ’Benedek’ (vagy más Ben- kezdetű) szn. rövidülése szlk. -šo kicsinyítő…

Mataisz, Matajsz

2013.11.13. 16:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mataisz matajsz

Végső soron n. eredetű, vö. n. Mat(t)heis [ma'tʰai̯s] csn. Ez utóbbi a n. Matthias ’Mátyás’ szn. alakváltozatával azonos képzőtlen apanév {DuFam:Mattheis, Matthias}. A felföldi németek révén kerülhetett a szlk., ill. a m. névkincsbe; a szlk. írásformája Matajs {DPnS}. Az…

Bunda

2013.11.13. 15:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: Bunda

1. Magyar csn. a m. bunda ’prémkabát’ közszóból. Jellemző viseletre utaló ragadványnév vagy szűcs értelmű foglalkozásnév lehet. {RMCsSz}   2. Nyugati szl. csn., vö. cs. Bunda, le. Bunda, szlk. Bunda {DPnS}. a) Bun- kezdetű szn.-ek (pl. Buni- ’zajong; lázít’…

Rosza

2013.11.13. 15:05 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: rosza

Vö. le. Rosa, cs. Rosa, szlk. Rosa {DPnS}, k. szl. Роса (Rosa) csn.  Ez megegyezik a megfelelő szl. rosa, роса ’harmat’ közszóval {SJP} {ČMS} {SSJ} {SzUM}. A névadás motivációja a harmathoz társított valamely metaforikus jelentésen alapulhat pl. m. „gyönge mint a…

Szlovák családnévképzők

2013.11.10. 20:24 | LvT | Szólj hozzá!

Kniezsa István: A magyar és szlovák családnevek rendszere (1947, 1965) c. írása „Szlovák és kárpátukrán névképzés” c. részében felsorolt képzők a XVI–XVIII. sz.-i gömöri, honti és ugocsai összeírások alapján. A térségben a családnevek jellemzően férfiak…

· 1 trackback

Áchim L.

2013.05.30. 14:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: áchim liker likerec

Áchim Vö. szlk. Achim ['axim] {DPnS}, n. Achim csn. Képzőtlen apanév a bibliai Joachim (vö. m. Joakim, Joáhim) < héb. יְהוֹיָקִים (Yəhôyaqîm) 'Jahve felemelte' személynévből. Áchim L. András esetén a csn. szlovák eredetű, és a család Békéscsaba első…

Bajcsy-Zsilinszky

2013.05.30. 13:35 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bajcsy zsilinszky zsilinszki bajcsi bajcsay bajcsai

Kettős név, az előtag az anya, az utótag az apa vezetékneve. Ezt a névalakot részleges magyarosítási céllal vette fel Zsilinszky Endre Kálmán a vitézi rendbe való 1925. évi felvétele kapcsán {1}. Zsilinszky Vö. szlk. Žilinský ['ʒiʎinski:] csn. {DPnS}, amely a szlk. Žilina…

Bittsánszky

2012.11.10. 16:25 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bittsánszky bicsánszki

Vö. szlk. bytčiansky ['bitʃi̯anski] lakosnév, amely Bytča '(Nagy-) Biccse' településnévhez képzett melléknév {PSP:Bytča}. A m. Bittsánszky ['bitʃ:a:nski] forma írásmódját a település nevének régi m. Bittsa, Bittse alakjai befolyásolták {DPnS:Bytča} {Hnt1873:Bittse-}.…

„… Mindezek jól tudnak szlovákul”

2012.08.25. 13:18 | LvT | Szólj hozzá!

Szirmay Antal XIX. sz. elején latin nyelven kiadott Hungaria in Parabolis (Magyarország szóképekben) c. munkája I. részének végén, a 104–118. §-okban ír az országban élő más népekkel (az ő megfogalmazásában: „[n]ationes Hungaris nexae” ‘a magyarokhoz kötött…

Cselovszky

2012.08.14. 21:10 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: cselovszki cselovszky

Vö. szlk. Čelovský ['tʃelou̯ski:] csn., amely a szlk. Čelovce hn.-ek egyikéből képzett lakosnév, vö. az eperjesi járásbeli Čelovce (m. Cselfalva), a nagykürtösi járásbeli Čelovce (m. Csall), esetleg (a lágy ľ [ʎ] másodlagos megkeményedésével) a tőketerebesi járásbeli…

Lengvárszky

2012.08.11. 15:03 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: lengvárszki lengvári lengváry

Vö. szlk. Lengvarský ['ʎeŋgvarski:] csn., amely a r. szlk. Lengvarty (ma Dlhé Stráže; m. Lengvárt) hn.-hez képzett lakosnév. A szlovákban a négy msh.-t tartalmazó csoportokból a -t- és a -d- rendszerint kiesik {SG:41}, így itt is. Ez utóbbi miatt a m. Lengvári, Lengváry…

Sznagyik

2012.08.11. 13:31 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: sznagyik

Vö. szlk. Snadík ['snaɟi:k] csn. Ez személynévképzői funkciójú -ík kicsinyítő képzős ragadványnév a szlk. r. snad ’könnyűség, egyszerűség, vminek könnyű/egyszerű volta’ fn.-ből, ill. snadiť ’(meg)könny(ebb)ít’ igéből. További lehetséges motivációt fed fel a…

Stiaszni

2012.08.11. 13:07 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: stiaszni styaszni styaszny staszni staszny stiaszny

Vö. szlk. Štiasny ['ʃci̯asni], Šťastný ['ʃcasni:] csn., amely a szlk. šťastný ’boldog, szerencsés’ mn.-ből származik. A név elsősorban a jómódú vagyoni helyzetre, sikeres életvitelre utaló ragadványnév, de a megelégedett jellemre is utalhat {RMCsSz:Boldog,…

Zelnik

2012.08.10. 20:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zelnik

Vö. szlk. Zelník ['zelɲi:k], le. Zielnik ['zʲelɲik] csn. Ennek eredete a ny.-szlk. nyj. zelník  {BSS:zelňík, zelník} szó, illetve le. megfelelője*. Az elsősorban számba vehető jelentés a ’kertész’, de a rokon értelmű szavak (pl. szlk. zelinár) jelentéskiterjedése alapján a…

Novozámszky

2012.06.25. 20:33 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: novozámszky

Vö. szl. Novozámsky ['novoza:mski], cs. Novozámský ['novoza:mski:] csn.-ek. Ezek valamely 'új vár' értelmú szlk. Nový Zámok, cs. Nový Zámek, szlk. cs. Nové Zámky hn.-hez képzett lakosnevek. Ilyn hn. a szlk. Nové Zámky 'Érsekújvár' város, de lehet egy szűkebb körű épületnév…

Schunda

2012.06.24. 12:49 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: schunda

A n. helyesírás okán a m.-ba n. közvetítéssel került, de a n.-ben szl., vö. cs. szlk. Šunda ['ʃunda] csn. Német csn.-ként ma Bajorországban és Hessenben (ill. annak é. határvidékén) fordul elő, de Ausztriából hiányzik. A szl. név a szl. –da kicsinyítő képzővel…

Hamrák

2012.06.17. 20:36 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: hamrák

Vö. szlk. Hamrak ['ɦamrak], Hamráček ['ɦamra:tʃek] (< *Hamrák ['ɦamra:k] + -ek) csn., cs. ritka Hamrák csn. Ennek vége a ny. szl. -ák (-ak) szn.-képző {MSzlkCsn:40}, az eleje pedig a szlk. hámre 'hámor, vaskohó', cs. hamry 'ua.' t. sz. fn. {SSJ:hámor} {ČMS:hamr}. A képző…

Csicsman

2012.06.17. 19:55 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: csicsman csicsmány csicsmán

1. Magyar képzőtlen apanév az azonos hangzású Csicsman szn.-ről. Ez török eredetű, vö. oszm. Şişman csn. szn. < şişman 'kövér, dagadt' mn. Mivel szn.-ből lett hn.-ként már a XIII. sz. végén előfordul (1272: Cziczman, ma m. Csicsmány, szlk. Čičmany), a forrásul szolgáló…