Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

 • LvT: @Pyrandus: Úgy hát! (2022.05.10. 15:38) Závada
 • Pyrandus: Vagy úgy? (2022.05.09. 22:02) Závada
 • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
 • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
 • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
 • Utolsó 20

„… Mindezek jól tudnak szlovákul”

2012.08.25. 13:18 | LvT | Szólj hozzá!

Szirmay Antal XIX. sz. elején latin nyelven kiadott Hungaria in Parabolis (Magyarország szóképekben) c. munkája I. részének végén, a 104–118. §-okban ír az országban élő más népekkel (az ő megfogalmazásában: „[n]ationes Hungaris nexae” ‘a magyarokhoz kötött nemzetek’-kel) kapcsolatos magyar sztereotípiákról, közmondásokról, vélelmekről.

Névtani szempontból különösen érdekes a 112. §, amelyben a kora jellemző szlovák nemesi vezetéknevei közül 144-et szed a szerző ragrímes versbe. Ez a lista mutatja, hogy egyrészt a korban a -szky ~ -czky végű családneveket jellemzően szlováknak tartották, másrészt a magyar nemesi nemzeten belül tudatában voltak annak, hogy a viselőik etnikailag és kulturálisan szlovákok.

Az érintett 112. § betűhív, eredeti szövegét az 1804. évi kiadás alapján idézzük. Ennek végén a latin és a szlovák részek fordítását adjuk.

Hungaria in parabolis: sive, Commentarii in adagia et dicteria Hungarorum
per Antonium Szirmay de Szirma

[…]

Budae. Typis Regiae Vniversitatis Pestanae
1804

§. 112. Caeterum sicut robur militiae pedestris Hungaricae semper Slaui in parte constituebant , ita meritis eorum exigentibus plurimae ex iis Familiae Nobilitate , et amplis possessionibus donatae sunt. En ! earum Cathalogum :

Radvánszky , Mednyánszky ,
     Trstyánszky , Rudnyánszky ,
     Lokcsánszky , Nyiznyánszky ,
     Horánszky , Ruzsánszky.

Andreánszky , Turánszky ,
     Csernyánszky , Szucsánszky ,
     Kubránszky , Piestyánszky ,
     Atque Madocsánszky.

Niczky , Podmaniczky ,
     Beniczky , Parniczky ,
     Csemniczky , Hlinniczky ,
     Nec non Kaszaniczky.

Tandem Iezerniczky ,
     Dubniczky , Styavniczky ,
     Moszticzky , Ledniczky ,
     Atque Dobrovniczky.

Ita Lipovniczky ,
     Atque Dobraviczky ,
     Klobusiczky , Lipszky ,
     Nec non Motesiczky.

Stupiczky , Duliczky ,
     Vt et Deszericzky ,
     Hodiczky , Miticzky ,
     Rusiczky , Csalticzky.

Borsiczky , Velcsiczky ,
     Melcsiczky , Reviczky ,
     Recsiczky , Scharfficzky ,
     Rokiczky , Keviczky.

Demum Domaniczky ,
     Atque Nozdroviczky ,
     Sic Litomericzky ,
     Nec non Markoviczky.

Tuchinszky , Prusinszky ,
     Kinszky , Malatinszky ,
     Maretinszky , Zlinszky ,
     Lusinszky , Dedinszky.

Kubinszky , Budinszky ,
     Atque Wlkolinszky ,
     Bretsinszky , Micsinszky ,
     Nec non Bukovinszky.

Sztareczky , Draveczky ,
     Medveczky , Nedeczky ,
     Frideczky , Hrdeczky ,
     Nec non Zathureczky.

Ebeczky , Bereczky ,
     Iabreczky , Szadeczky ,
     Szeleczky , Veleczky ,
     Ita Barthodeczky ,

Prileczky , Zarjeczky ,
     Atque Maloveczky ,
     Rembeczky , Horeczky ,
     Demum Polereczky.

Benyovszky , Zsitkovszky ,
     Rakovszky , Szulovszky ,
     Marsovszky , Petrovszky ,
     Hrabovszky , Bulovszky.

Tarnovszky , Hvicsovszky ,
     Rassovszky , Visnyóvszky ,
     Lipovszky , Zorkovszky ,
     Atque Urbanovszky.

Tandem Matyasovszky ,
     Szocsovszky , Borovszky ,
     Koczkovszky , Klinovszky ,
     Nec non Ozorovszky ,

Porro Szuhodolszky ,
     Atque Ieszenovszky ,
     Lukovszky , Bludovszky ,
     Szászky , Bujanovszky.

Demum Beharovszky ,
     Vt et Popinovszky ,
     Klussovszky , Grodkovszky ,
     Tandem Kohanovszky.

Richvaldszky , Fridvalszky ,
     Majerszky , Podhraczky ,
     Podhorszky , Závodszky ,
     Atque Mezihradczky.

Porubszky , Okruczky ,
     Pulszky , Osztroluczky ,
     Potoczky , Lehóczky ,
     Atque , Dlholuczky.

Iamborszky , Záborszky ,
     Predmerszky , Szteptenszky ,
     Barvulszky , Rozvadczky ,
     Dvoreczky , Preztenszky.

Terstenszky , Brisztenszky ,
     Szterjenszky , Ieszenszky ,
     Tito vseci dobre
     Vedga po slovenszky.

Fordítások:

 • A bevezető latin szöveg fordítása: „112. § Egyébiránt minthogy a magyarországi gyalogság zömét részben mindig a szlovákok alkották, így közülük igen sok családnak, ha  méltónak bizonyultak, nemesség és kiterjedt birtokok lettek adományozva. Íme, a névjegyzékük: …
 • A versben a felsorolást erősítő latin határozószavak vannak. ezek itteni jelentései: atque ‘és; meg’, demum ‘valóban’, ita ‘miként’, nec non ‘és még’, porro ‘továbbá’, sic ‘úgy’, tandem ‘vég(t)ére; még … is’, ut (írva: vt) et ‘miként … is’.
 • A vers egy rövid szlovák megállapítással zárul, amely jelenkori helyesírással: „Títo všetci dobre vedia po slovensky”, azaz ’Mindezek jól tudnak szlovákul’.

A forrás a Google Bookson: http://books.google.hu/books?id=90Y-AAAAYAAJ&lpg=PA72&ots=gyR0USxGD8&dq=Bretsinszky&hl=hu&pg=PA70#v=onepage&q&f=false

A felsorolt nevek mai magyar alakjukban: 

 • -y-s változatok:  Andreánszky; Bartodeczky; Barvulszky; Beharovszky; Beniczky; Benyovszky; Bereczky; Bludovszky; Borovszky; Borsiczky; Bretsinszky; Brisztenszky; Budinszky; Bujanovszky; Bukovinszky; Bulovszky; Csalticzky; Csemniczky; Csernyánszky; Dedinszky; Deszericzky; Dlholuczky; Dobraviczky; Dobrovniczky; Domaniczky; Draveczky; Dubniczky; Duliczky; Dvoreczky; Ebeczky; Frideczky; Fridvalszky; Grodkovszky; Hlinniczky; Hodiczky; Horeczky; Horánszky; Hrabovszky; Hrdeczky; Hvicsovszky; Jabreczky; Jamborszky; Jeszenovszky; Jeszenszky; Jezerniczky; Kaszaniczky; Keviczky; Kinszky; Klinovszky; Klobusiczky; Klusovszky; Koczkovszky; Kohanovszky; Kubinszky; Kubránszky; Ledniczky; Lehóczky, Lehoczky; Lipovniczky; Lipovszky; Lipszky; Litomericzky; Lokcsánszky; Lukovszky; Lusinszky; Madocsánszky; Majerszky; Malatinszky; Maloveczky; Maretinszky; Markoviczky; Marsovszky; Matyasovszky; Mednyánszky; Medveczky; Melcsiczky; Medzihraczky, Medzihradszky, Mezihraczky, Mezihradszky; Micsinszky; Miticzky; Moszticzky; Motesiczky; Nedeczky; Niczky; Nozdroviczky; Nyiznyánszky; Okruczky; Osztroluczky; Ozorovszky; Parniczky; Petrovszky; Pestyánszky, Piestyánszky; Podhorszky; Podhraczky; Podmaniczky; Polereczky; Popinovszky; Porubszky; Potoczky; Predmerszky; Preztenszky (? Bresztenszky); Prileczky; Prusinszky; Pulszky; Radvánszky; Rakovszky; Rasovszky; Recsiczky; Rembeczky; Reviczky; Richvaldszky, Richvalszky; Rokiczky; Rozvaczky, Rozvadszky; Rudnyánszky; Rusiczky; Ruzsánszky; Sarficzky; Stupiczky; Styavniczky; Szadeczky; Szeleczky; Szocsovszky; Sztareczky; Szteptenszky; Szterjenszky; Szucsánszky; Szuhodolszky; Szulovszky; Szászky; Tarnovszky; Terstenszky; Terstyánszky, Trstyánszky; Tuchinszky; Turánszky; Urbanovszky; Velcsiczky; Veleczky; Visnyovszky, Visnyóvszky; Vlkolinszky, Wlkolinszky; Zarjeczky; Zatureczky; Zlinszky; Zorkovszky; Zsitkovszky; Záborszky; Závodszky
 • -i-s változatok: Andreánszki; Bartodeczki; Barvulszki; Beharovszki; Beniczki; Benyovszki; Bereczki; Bludovszki; Borovszki; Borsiczki; Bretsinszki; Brisztenszki; Budinszki; Bujanovszki; Bukovinszki; Bulovszki; Csalticzki; Csemniczki; Csernyánszki; Dedinszki; Deszericzki; Dlholuczki; Dobraviczki; Dobrovniczki; Domaniczki; Draveczki; Dubniczki; Duliczki; Dvoreczki; Ebeczki; Frideczki; Fridvalszki; Grodkovszki; Hlinniczki; Hodiczki; Horeczki; Horánszki; Hrabovszki; Hrdeczki; Hvicsovszki; Jabreczki; Jamborszki; Jeszenovszki; Jeszenszki; Jezerniczki; Kaszaniczki; Keviczki; Kinszki; Klinovszki; Klobusiczki; Klusovszki; Koczkovszki; Kohanovszki; Kubinszki; Kubránszki; Ledniczki; Lehóczki, Lehoczki; Lipovniczki; Lipovszki; Lipszki; Litomericzki; Lokcsánszki; Lukovszki; Lusinszki; Madocsánszki; Majerszki; Malatinszki; Maloveczki; Maretinszki; Markoviczki; Marsovszki; Matyasovszki; Mednyánszki; Medveczki; Melcsiczki; Medzihraczki, Medzihradszki, Mezihraczki, Mezihradszki; Micsinszki; Miticzki; Moszticzki; Motesiczki; Nedeczki; Niczki; Nozdroviczki; Nyiznyánszki; Okruczki; Osztroluczki; Ozorovszki; Parniczki; Petrovszki; Pestyánszki, Piestyánszki; Podhorszki; Podhraczki; Podmaniczki; Polereczki; Popinovszki; Porubszki; Potoczki; Predmerszki; Preztenszki (? Bresztenszki); Prileczki; Prusinszki; Pulszki; Radvánszki; Rakovszki; Rasovszki; Recsiczki; Rembeczki; Reviczki; Richvaldszki, Richvalszki; Rokiczki; Rozvaczki, Rozvadszki; Rudnyánszki; Rusiczki; Ruzsánszki; Sarficzki; Stupiczki; Styavniczki; Szadeczki; Szeleczki; Szocsovszki; Sztareczki; Szteptenszki; Szterjenszki; Szucsánszki; Szuhodolszki; Szulovszki; Szászki; Tarnovszki; Terstenszki; Terstyánszki, Trstyánszki; Tuchinszki; Turánszki; Urbanovszki; Velcsiczki; Veleczki; Visnyovszki, Visnyóvszki; Vlkolinszki, Wlkolinszki; Zarjeczki; Zatureczki; Zlinszki; Zorkovszki; Zsitkovszki; Záborszki; Závodszki. 

A bejegyzés trackback címe:

https://onomastikion.blog.hu/api/trackback/id/tr254731133

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása