Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • LvT: @Pyrandus: Úgy hát! (2022.05.10. 15:38) Závada
  • Pyrandus: Vagy úgy? (2022.05.09. 22:02) Závada
  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Utolsó 20

Irodalom

2013.10.08. 15:47 | LvT | Szólj hozzá!

Kód
Forrás
Megjegyzés
{ASNM:#} Erik Fügedi, Ferenc Gregor, Péter Király: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. Atlas der Slowakischen Mundartern in Ungarn. Slovenský výskumný ústav Zväzu Slovákov v Maďarsku. Budapešť–Budapest, 1993. ISBN 963 04 3280 3 #: térképlap száma, vagy szlovák oldalszám / német oldalszám
{ÁkSznt:#} Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000–1301). Akadémiai Kiadó. Budapest, 2004. ISBN 963 05 8169 8 #: címszó
{ÁMNtSz:#} Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan — Személynevek. Osiris Kiadó. Budapest, 2003. ISBN 963 389 418 2 #: oldalszám
{BSS:#} Anton Bernolák: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí: seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum. Buda, 1825. — On-line: http://slovniky.korpus.sk/?w=&s=prefix&c=u5d6&d=bernolak&ie=utf-8&oe=utf-8 #: címszó
{ČMS:#} Dobossy László (Alfons Welter): Česko-Maďarský Slovník –Cseh-Magyar Szótár I–II. Nakladatelství ČSAV, Praha – Akadémiai Kiadó, Budapest. 1960 #: címszó
{ČP:#} Anna Divičanová, Ján Chlebnický, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová, Iveta Valentová: Čabianske priezviská. 2. vydanie. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba, 2017. ISBN 978-615-5330-05-6 #: oldalszám
{CsE:#} Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2010. ISBN 978 963 9902 30 5 — On-line: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Csaladnevek_enciklopediaja/Csaladnevek_enciklopediaja.pdf #: címszó v. oldalszám
{CsTsz:#} Dedinszky Gyula, Andó György, Mazán Mátyás: Csabai tájszótár – Čabjanskí nárečoví slovňík. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata, Békéscsaba. 1993. ISBN 963-03-3666-9 #: címszó v. fejezetcím
{DADS:#} Werner König: dtv-Atlas zur deutschen Sprache. 11. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1996. ISBN 3-423-03025-9 #: oldalszám
{DPnS:#} Databáza priezvisk na Slovensku In: P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. <http://slovniky.juls.savba.sk/?s=prefix&c=212c&d=priezviska&ie=utf-8&oe=utf-8> #: a keresendő kifejezés
{DSM:#} František Bartoš: Dialektický slovník moravský. V Praze, 1906. - On-line: http://archive.org/details/dialektickyslov00bartgoog #: címszó
{DuEtym:#} Duden: Etymologie. Herkunftswörterbuch de deutschen Sprache [Günther Drosdowski (bearb.)]. Überarbeiteter Nachdruck der 2. Auflage. Dudenverlag. Mannheim usw., 1997. ISBN 3-411-20907-0 #: címszó
{DuFam:#} Duden: Familiennamen. Herkunft und Bedeutung [Rosa und Volker Kohlheim (bearb.)]. Dudenverlag. Mannheim usw., 2005. ISBN 3-411-70852-2 #: címszó
{ESzRJ:[#]|#} Max Vasmer [O. N. Trubacsev (ford.)]: Этимологический словарь русского языка [Az orosz nyelv etimológiai szótára) I–IV. Moszkva, 1964-1973. — On-line változat: <http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi? […] vasmer> [#]: keresőkifejezés | #: címszó
{EWUng:#} Benkő Lóránt (főszerk.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, Band I–III.. Akadémiai Könyvkiadó. Budaapest,, 1992–1997. ISBN 963 05 6227 8 #: címszó
{FNESz:#} Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Második, javított és bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988 (első, változatlan lenyomat: 1997). ISBN 963 05 4567 5 #: címszó
{GNy:#} Hutterer Miklós: A germány nyelvek. Gondolat Kiadó, Budapest. 1986. ISBN 963 281 540 8 #: oldalszám
{HJP:#} Hrvatski jezični portal [Horvát nyelvi portál]: http://hjp.novi-liber.hr/ #: címszó
{Hnt1873:#} A Magyar Korona Országainak Helységnévtára 1873. — On-line: <http://konyvtar.ksh.hu/digitalizalt_anyagok/helysegnevtar/1873/index.html> #: címszó
{Hnt1892:#} A Magyar Korona Országainak Helységnévtára 1892. (az 1890. évi népszámlálás anyanyelv és hitfelekezet szerinti településenkénti eredményeivel) — On-line: <http://konyvtar.ksh.hu/digitalizalt_anyagok/helysegnevtar/1892/index.html> #: címszó v. oldalszám
{Hnt1913:#} A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1913. – Kereshető, térképes on-line feldolgozás: <http://www.radixindex.com/cgi-bin/hn1913.cgi> – Faximile (PDF 37 MB). #: helynév
{HSSJ:#}

Historický slovník slovenského jazyka. A – J. Red. M. Majtán et al. 1. vyd. Bratislava: Veda 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1 (spoluautori V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná).
Historický slovník slovenského jazyka. K – N. Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1992. 616 s. ISBN 80-224-0385-7 (spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, B. Ricziová, J. Skladaná).
Historický slovník slovenského jazyka. O – p (pochytka). Red. M. Majtán et al. 1.vyd. Bratislava: Veda 1994. 653 s. ISBN 80-224-0429-2 (kolektív autorov V. Blanár, I. Kotulič, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová).
Historický slovník slovenského jazyka. P (poihrať sa – pytlovať). Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1995. 584 s. ISBN 80-224-0432-2 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová, B. Ricziová, J. Skladaná).
Historický slovník slovenského jazyka. R – rab. Š – švrkotať. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, M. Sitárová, J. Skladaná).
Historický slovník slovenského jazyka. T –V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (kolektív autorov: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná, I. Valentová).
Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (kolektív autorov: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová).
On-line: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=&s=prefix&c=Gbd0&cs=&d=hssj>

#: címszó
{KSSJ:#} Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. [J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj (red.)]. Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 2004. — On-line: <http://slovnik.juls.savba.sk/?w=&s=prefix&c=bdb4&d=kssj4&ie=utf-8&oe=utf-8> #: címszó
{ĽuNo:#} Ľudové Noviny (magyarországi szlovák hetilap) – On-line változat: <http://www.luno.hu/> – Nyomtatott változat: <http://www.comp-press-data.hu/Portal/Archives/LUNO/> #:év, szám, oldal v. on-line keresőkifejezés
{MKSz:#} Fekete László:Magyar kiejtési szótár. Gondolat, Budapest. 1992. ISBN 963 282 645 0 #: címszó
{MNyTSz:#} Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára I–II. Pest, 1873. (Reprint: Nap Kiadó, 1998. ISBN 963 8116 21 8) #: címszó
{MSzlkCsn:#} Kniezsa István: A magyar és a szlovák családnevek rendszere. In: Kniezsa István: Helynév- és családnév-vizsgálatok, pp. 255-349. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest, 2003. ISBN 963 9465 08 9 #: a Felvidéki családnevek c. részbeli pont száma
{NOSR:#} Milan Majtán: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 - 1997). VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 1998. ISBN 80-224-0530-2 <http://slovniky.korpus.sk/?w=&s=prefix&c=n493&d=obce&ie=utf-8&oe=utf-8> #: címszó
{NSKN:#} Juraj Sinčok – Szincsok György: Nepravidelný slovník komlóšskeho nárečia – rendhagyó komlósi tájszótár. Slovenský Komlóš – Tótkomlós, 2016. ISBN 978-963-12-5282-8  #: címszó v. oldalszám
{NV:#} Kálmán Béla: A nevek világa. (A IV. átdolgozott kiadás változatlan utánnyomása) Csokonai Kiadó. Debrecen, 1996. ISBN 963 025 977 x #: oldalszám
{NySzNE3:#} Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek III. Józsa András Múzeum Kiadványai 23. Nyíregyháza, 1986. #: oldalszám
{PHG:#} Miklós Törkenczy: Practical Hungarian Grammar. Corvina. 2002. ISBN 963 13 5131 9 #: oldalszám
{PSP:#} Pravidlá slovenského pravopisu. 3., upravené a doplnené vydanie. Veda, Bratislava, 2000. ISBN 80-224-0655-4. — On-line szótári rész: <http://slovniky.korpus.sk/?w=&s=prefix&c=U738&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8>, szabályzati rész: <http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf> #: címszó a szótári részben v. oldalszám a szabályzati részben
{RMCsnSz:#} Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára — XIV–XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1993. ISBN 963-7530-31-2 #: címszó
{SEJP:#} Wiesław Boryś: Słownik etymologiczny języka polskiego. Wydawnictwo literackie, Kraków, 2005. ISBN 83-08-03648-1 #: címszó
{SENGP:#} Maria Malec: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003. ISBN 83-01-13857-2 #: címszó v. oldalszám
{SESS:#} Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2015. ISBN 978-80-224-1493-7 #: címszó
{SG:#} Eugen Pauliny, Jozef Ružička, Jozef Štolc: Slovenská gramatika. 5. vydanie. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1968. #: oldalszám
{SGKP:#} Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom. 1–15, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880–1914 — On-line: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/> #: címszó 
{SNvRB:#} Silvia Niţă-Armaş: Slovenské nárečie v rumunskom Banáte (4. zväzok edície Vedecké zošity). Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Nadlak. 1996. ISBN 973–97400–9–X #: oldalszám
{SJP:#} Mieczysław Szymczak: Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. ISBN 83-01-00281-6. — On-line: <http://sjp.pwn.pl/> #: címszó
{SSJ:#} Slovník slovenského jazyka [Štefan Peciar (hl. red.)]. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 1959 – 1968. — On-line: <http://slovniky.juls.savba.sk/?s=prefix&c=J18f&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8> #: a keresendő kifejezés
{SSMN:#} Josef Loos: Slovník slowenskej, maďarskej a nemeckej reči. III. Diel slovensko-maďarsko-nemecky. Pešť, 1871 #: címszó
{SSN:#} Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8
Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať). Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6
Slovník slovenských nárečí. III. P (poza) – R. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Veda 2021. 816 s. ISBN 978-80-224-1905-5
Online: <https://slovnik.juls.savba.sk/?s=prefix&c=k6f4&cs=&d=ssn>
#: címszó
{SSSJ:#} Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [K. Buzássyová – A. Jarošová (hl. red.)]. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 2006.
Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [A. Jarošová – K. Buzássyová (ved. red.)]. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 2011.
Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. [A. Jarošová (ved. red.)]. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 2015.
Online: <https://slovnik.juls.savba.sk/?s=prefix&c=qd1e&d=sssj>
#: címszó
{SzhMSz:#} Szerbhorvát–magyar szótár — Srpskohrvatsko-mađarski rečnik I–III. [Kovács Kálmán főszerk.]. Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika — Tartományi Tankönyvkiadó Intézet. Novi Sad — Újvidék. 1968. #: címszó
{SzUM:#} Словник української мови у 11 томах (Szlovnik ukrajinszkoji movi u 11 tomah). НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Київ, Наукова думка, 1970–1980 — On-line: <http://sum.in.ua/vkazivnyk> #: címszó
{TECsK:#} Márkus Mihály: A tirpák etnikai csoport kialakulása. In: Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek. Józsa András Múzeum Kiadványai 9. Nyíregyháza, 1977. pp. 109–171. #: oldalszám (fejezetszám)
{UUSz:#} • P. P. Csucska, O. M. Rot, J. M. Szák: Угорсько–український словник (Magyar–ukrán szótár). Akadémiai Kiadó – Kárpátontúli Területi Kiadó, Budapest – Uzshorod, 1961.
• Katona Lóránt – P. P. Csucska, O. M. Rot, J. M. Szák: Українсько–угорський словник (Ukrán–magyar szótár). Akadémiai Kiadó – Kárpátontúli Területi Kiadó, Budapest – Uzshorod, 1963.
#: címszó
{VEdLI:#} Ottorino Pianigiani: Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana. Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati, Roma – Milano, 1907. — On-line: <http://www.etimo.it/> #: címszó
{WZF:#} Dr. Frans Debrabandere: Woordenboek van de familienamen in Zeeland — http://www.naamkunde.net/wp-content/uploads/2010/01/WZF-Debrabandere.pdf #: címszó

NB. A hivatkozásból elmaradhat az itt #-tel jelölt címszó, ha az megegyezne a szövegben említett alakkal.

L. még:

A bejegyzés trackback címe:

https://onomastikion.blog.hu/api/trackback/id/tr354594185

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása