Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • LvT: @Pyrandus: Úgy hát! (2022.05.10. 15:38) Závada
  • Pyrandus: Vagy úgy? (2022.05.09. 22:02) Závada
  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Utolsó 20

Babinszky

2020.05.16. 23:27 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: babinszky babinszki babinský babinski

A Babinszky család eredetét szintén a Zólyom megyei Babinán kell keresni. Ők azonban megelőzték a Babicékat, mert már jóval korábban lehúzódtak Békés megyébe; előbb Csabára, később Berénybe, majd onnan Nyíregyházára. Rokonságuk Békésben maradt. {TECsK: 147 (5:5)}

Bunda

2013.11.13. 15:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: Bunda

1. Magyar csn. a m. bunda ’prémkabát’ közszóból. Jellemző viseletre utaló ragadványnév vagy szűcs értelmű foglalkozásnév lehet. {RMCsSz}   2. Nyugati szl. csn., vö. cs. Bunda, le. Bunda, szlk. Bunda {DPnS}. a) Bun- kezdetű szn.-ek (pl. Buni- ’zajong; lázít’…

Rosza

2013.11.13. 15:05 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: rosza

Vö. le. Rosa, cs. Rosa, szlk. Rosa {DPnS}, k. szl. Роса (Rosa) csn.  Ez megegyezik a megfelelő szl. rosa, роса ’harmat’ közszóval {SJP} {ČMS} {SSJ} {SzUM}. A névadás motivációja a harmathoz társított valamely metaforikus jelentésen alapulhat pl. m. „gyönge mint a…

Zdeborsky

2013.11.13. 14:34 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zdeborsky

Vö. cs. Zdeborský ['zdεborski:] csn. {1, 2}, amely a közép-csehországi, ma már Votice részét képező Zdeboř (vagy hasonló) hn.-hez képzett lakosnév. A névvégi rövid -y részleges magyarosodás (német közvetítés?) eredménye. Hasonló le. vezetéknév a Zdzieborski…

Regdon

2012.08.12. 12:05 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: regdon regdony regdan

Specifikusan m. elterjedtségűnek tűnik, ugyanakkor m. etimológia nehezen alkotható hozzá. Párhuzamként felmerülhetnek a le. Regdas, Regdos, Regdosz, Regdus {1} családnevek. Ezek annyiban transzparensek, hogy egy Regd- alaptagot lehet bennük azonosítani, mert a végződések ismert le.…

Zelnik

2012.08.10. 20:22 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zelnik

Vö. szlk. Zelník ['zelɲi:k], le. Zielnik ['zʲelɲik] csn. Ennek eredete a ny.-szlk. nyj. zelník  {BSS:zelňík, zelník} szó, illetve le. megfelelője*. Az elsősorban számba vehető jelentés a ’kertész’, de a rokon értelmű szavak (pl. szlk. zelinár) jelentéskiterjedése alapján a…

Salusinszky

2012.06.12. 14:53 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: salusinszky

1. Szláv, –skьjь (> cs. szlk. –ský, le. –ski, or. ukr. –ский, bg. –ски stb.) képzős lakosnév. A hn.-i alap vélhetően a bel. Шалушина /Salusina/ (or. Шалушино /Salusino/), le. Szałuszyno falu, amely ma Fehéroroszország é.-i részén található, nem…

Musinszky

2012.06.10. 18:32 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: musinszky musinszki

Vö. le. Muszyński [mu'ʃɨnskʲi], szlk. Mušinský ['muʃinski:], ukr. Мушинський /musinszkij/ csn. Ezek egy le. Muszyna, szlk. Mušina, ukr. Мушина hn.-hez képzett lakosnevek. Ilyen helynevek a mai lengyel és ukrán területen találhatók. A névadó vélhetően a le.-szlk.…

Prohászka

2012.06.03. 11:09 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: prohászka procházka

A cs. Procházka ['proxa:ska] csn. magyarosodott lejegyzése {DuFam:Procházka}. A 6. leggyakoribb cs. csn.-ként a procházka ’séta; sétány; tkp. átmenés, keresztüljárás’ közszóval azonos {ČMS:procházka} {BSS:procházka, prechádzka}. Talán szokásra utaló jellemnév…

Galda

2012.05.25. 22:07 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: galda

Vö. le. Gałda ['gawda] csn., ill. Galda ['galda] csn. A gyakoriságok alapján a cs. és szlk. Galda inkább le. eredetűnek tűnik, mint saját fejleménynek. A csn. a le. Gaweł ’Gál’ szn. Gał rövidülésének {DuFam:Galikowski, Galla(s[sch])} továbbképzése -da kicsinyítő…

Topolánszky

2012.05.25. 15:02 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: topolánszky

Vö. szlk. Topoľanský ['topoʎanski:], le. Topolański [topo'laɲskʲi], or. ukr. Тополянский /Topoljanszkij/ Ez olyan, nyárfáról (szlk. topoľ, le. topola, or. тополь /topol/) elnevezett szl. településnévhez képzett lakosnév, mint pl. szlk. Topoľany (m. Topolyán, ma…

Jelenczki

2012.05.13. 15:06 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: jelenszky jelenczki

A m. Jelenszky csn. /sz/ > /c/ affrikálódást mutató származéka (vö. szl. brosky [broski] > m. barack). A m. Jelenszky szláv eredetű vö. szlk. Jelenský ['jelenski:], le. Jeleński [je'lej̃skʲi]. Ezek a szlk.-cs. jeleň ’szarvas’, le. jeleń ’ua.’…

Habis

2012.05.13. 14:03 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: habis

1. Vö. a mai le. Habisz ['habiʃ], de hasonló név a többi ny. szl. nyelvben is elképzelhető. Ez le. -isz (cs.-szlk. -iš) kicsinyítő képzővel {MSzlkCsn:65} állt elő egy Hab- ~ Chab- szn.-ből. (a le.-ben csak helyesírási különbség van a két forma között). Hasonló alapról…

Nobik

2012.04.30. 12:34 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: nobik nóbik

A Nobik ['nobʲik] csn. a jelenkorban a lengyel névtárakból mutatható ki, de magyarországi előfordulásai a szlovák etnikumhoz köthetők. Eszerint a név vagy még jelen volt a XVIII. sz.-i szlk. névkincsben, vagy lengyel betelepülő(k)höz köthető. Magyar alakvariánsa a Nóbik,…

Biernacki

2012.02.12. 20:34 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bernhard bernát bernard biernacki bernacký bernatzki bernatzky

A le. Biernacki [bʲer'natskʲi] csn. a le. Biernat ['bʲernat] szn.-ből -ski képzővel képzett apanév. A -ski lakosnévképző apanévi használata lengyel sajátosság. A birtokról vett nemesi csn.-ek mintát jelentettek az emancipálódó alacsonyabb néposztályok (pl. a polgárság)…

Hecskó

2012.02.12. 19:47 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: heck hecskó

Vö. szlk. Hečko ['ɦetʃko], le. Heczko ['xetʃko], ukr. Гечко /Hecsko/ ['ɦetʃko]. Ezek egy Hek- alapnév -ko kicsinyítő képzős származékaként elemezhetők. Ez utóbbi miatt a név kialakulása a szlovák-ukrán területre tehető, a lengyel előfordulások másodlagosak (névdivat,…

Zelman

2010.12.12. 20:00 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zelman

A Zelman a nyugati szláv nyelvekbe (cseh, lengyel, szlovák) került német eredetű csn. A forrása a n. Sellmann, amely vagy a n. Selbmann 'tkp. ön[törvényű] ember', ill. a n. Seltmann 'házas zsellér; bérlő' alakváltozata.Megjegyzés: Nem zárható ki, hogy ez a névforma közvetlenül a…

süti beállítások módosítása