Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • LvT: @Pyrandus: Úgy hát! (2022.05.10. 15:38) Závada
  • Pyrandus: Vagy úgy? (2022.05.09. 22:02) Závada
  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Utolsó 20

Szájer

2020.12.04. 13:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: szájer saier säer

A n. Saier csn. magyaros írásformája, ez utóbbi pedig a n. Säer ’vetőmunkás, vető ember’ fn. és csn. alemann nyj. alakja. Ilyenformán földművesre utaló foglalkozásnévről van szó. {1}

Adami

2020.05.16. 21:05 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: adami adamik adamík ruzsiak ružiak

Az Adami család régi, szintén Békés megyéből érkező jobbágygazdák sorába tartozott. Ez a családnév is keresztnévből vált családnévvé. Az Adami név különben ismeretes nyugat- és közép-Szlovákiában is. Régebbi levéltári feljegyzésekben sokszor Adamuw néven tartják számon őket. Minthogy Békéscsabán és…

Stummer

2016.01.30. 18:04 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: Stummer Stumm Stumme Stubner Stuber Stüber Stübner

Többes eredetű n. csn. {DuFam:Stummer, Stubner} 1. Fizikai adottságra utaló ragadványnév, a n. stumm ’néma’ mn. erős ragozású hn. alakjából. 2. A n. Stubner bn > nn hasonulásos változata. Ez lehet:  a) Foglalkozásnév a kfn. stubener ’fürdős, fürdőhelység tulajdonosa’ szóból. b) Lakóhelyi név…

Fuhl

2014.01.04. 12:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: fuhl

Német csn., jelenkori elterjedésének centrumai a ripuari-alsófrank (Mettmann, Köln), felsőalemann (Lörrach), keleti frank (Bad Kissingen, Schweinfurt) területre esnek a branderburgi (Berlin-Barnim) előfordulásokon kívül. A keleti frank központ egybeesik a némileg gyakoribb Full csn.…

Derczbach

2014.01.02. 13:57 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: derczbach

A Frankfurt am Main környéki centrumú n. Derzbach (Dertzbach) csn. magyarosodott írásmódja.  Ez bízvást a nem túl messze eső, baden-württembergi Dörzbach településnévhez tartozó, annak ajakréses ejtésváltozatából lett képzőtlen n. lakosnév, vö. Dertzbach történeti…

Linke

2014.01.02. 12:42 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: linke

Vö. n. Linke csn. Ez balkezes, ügyetlen, suta vagy balga, tudatlan emberre utaló ragadványnév, vö. n. Linke ’bal kéz, bal oldal’, linkisch ’ügyetlen, suta’, link r. ’balga, tudatlan’. {DPnS:Link(e)}

Maulik

2013.11.13. 20:59 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: maul maulik

Vö. szlk. Maulík csn. {DPnS}. Ez a kp.-szlk. -ík kicsinyítő képzővel {MSzlkCsn:38} honosodott a n. Maul szn.-ből v. csn.-ből. Ez utóbbi a n. Maul ’száj, pofa’ szóval azonos, a pletykás, beszédes jellemre utaló ragadványnév {DuFam}.

Mataisz, Matajsz

2013.11.13. 16:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mataisz matajsz

Végső soron n. eredetű, vö. n. Mat(t)heis [ma'tʰai̯s] csn. Ez utóbbi a n. Matthias ’Mátyás’ szn. alakváltozatával azonos képzőtlen apanév {DuFam:Mattheis, Matthias}. A felföldi németek révén kerülhetett a szlk., ill. a m. névkincsbe; a szlk. írásformája Matajs {DPnS}. Az…

Áchim L.

2013.05.30. 14:38 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: áchim liker likerec

Áchim Vö. szlk. Achim ['axim] {DPnS}, n. Achim csn. Képzőtlen apanév a bibliai Joachim (vö. m. Joakim, Joáhim) < héb. יְהוֹיָקִים (Yəhôyaqîm) 'Jahve felemelte' személynévből. Áchim L. András esetén a csn. szlovák eredetű, és a család Békéscsaba első…

Harrach

2012.06.09. 23:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: harrach

Német csn., vélhetően a n. Harrack csn. alakváltozata. Az irodalom szerint az -ack ~-ach váltakozást mutató n. csn.-ek a szl. -ak (-ák) képzős nevek honosodásai {DuFam:Radach, Radack}. Ehhez vö. cs.-szlk. Harák, le. Harak csn. A képző előtt valószínűleg a n. Harr(e) szn. (utóbb…

Mádl

2012.06.09. 22:07 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: mádl

Vö. n. (bajor-osztrák) Madl ['ma:dl̩] csn. Lehetséges etimológiái:a) Képzőtlen lakosnév a bajor Madl településnevekből. {DuFam:Madler}b) A településen belüli lakóhelyre utaló ragadványnév a gyakori n. Madel, Mädle stb. dűlőnevekből, amely a kfn. māt…

Spiry

2012.05.26. 19:43 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: spiry

1. Talán magyar csn., amelyre az alábbi etimológiák vázolhatók.a) A Spiró (Spira, vagy más hasonló) szn. -i képzős származéka. Az -ói > -ai > -i fejlődéshez vö. Mácsó hn. ~ Mácsa hn. :> Mácsai csn. ~ Mácsi csn. {RMCsSz:Mácsai, Mácsi}. Az -i szerepe apanévképzői…

Habis

2012.05.13. 14:03 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: habis

1. Vö. a mai le. Habisz ['habiʃ], de hasonló név a többi ny. szl. nyelvben is elképzelhető. Ez le. -isz (cs.-szlk. -iš) kicsinyítő képzővel {MSzlkCsn:65} állt elő egy Hab- ~ Chab- szn.-ből. (a le.-ben csak helyesírási különbség van a két forma között). Hasonló alapról…

Kroó

2012.04.07. 18:59 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: ősz varjú kroó kroh groh

A n. Kroh [kro:] csn. magyarosodása archaizáló írásmóddal. Ez utóbbi lehet {DuFam:Kroh, Groh}:1. A n. Groh [gro:] alakváltozata, amelya) ősz hajszínre utaló ragadványnév a n. grau ’szürke, ősz(hajú)’mn.-ből (vö. m. Ősz csn.); vagyb) lakóhelynév a környezetre utaló…

Koó

2012.04.07. 18:55 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: koch koó

Vélhetően a n. Koch [kɔx] csn. magyarosodása archaizáló írásmóddal. A szóvégi m. -h mélyhangrendű mgh. utáni eltűnését l. a hasonló Ba csn.-nél. Írásváltozata a Kó.A n. Koch foglalkozásnévi csn. a n. Koch ’szakács’ fn.-ből. Ez a n. szó a vlat. cocus < lat.…

Hecskó

2012.02.12. 19:47 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: heck hecskó

Vö. szlk. Hečko ['ɦetʃko], le. Heczko ['xetʃko], ukr. Гечко /Hecsko/ ['ɦetʃko]. Ezek egy Hek- alapnév -ko kicsinyítő képzős származékaként elemezhetők. Ez utóbbi miatt a név kialakulása a szlovák-ukrán területre tehető, a lengyel előfordulások másodlagosak (névdivat,…

Vachott

2012.02.12. 13:35 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: arnóth arnót vahot wachott

A reformkorban és az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban főként irodalmárként szerepet játszó testvérpár Vachott Sándor és Vahot Imre Túróc vármegyei szlovák nemesi családból származott, a nagyapa, Alexander Vachott zólyomi városbíró a Bernolák-féle szlovák szótár…

Stéger

2011.10.23. 18:23 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: stéger steger

A n. Steger ['ʃte:gɐ] csn. magyarosodása. Ez lehet {DuFam:Steg(e), Steger}:  1. Lakóhelynév (azaz a településen belüli lakóhelyre utaló ragadványnév) az alábbi köznevek egyikéből: a) n. Steg ’gyaloghíd, bürü; kikötőpalló; keskeny út’; b) déln. Stiege…

Kusnyár

2011.09.28. 20:37 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kusnyár kusnár kusnyer kuschner kusner. kusnerik

A szlovák Kušniar ['kuʃɲi̭ar] csn. magyarosodása, amely a régies szlk. kušnier ['kuʃɲi̭er] ’szűcs’ szó nyj. kušniar ~ kušňar alakjából vett foglalkozásnév. {SSJ:kušnier}, {DPnS:Kušniar} Hasonló nevek m. Kusnár, m. Kusnyer < szlk. Kušnier > n. Kuschner,…

Klausz

2011.05.15. 23:01 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: klausz

A német Klaus csn. magyaros írásformája, amely1. képzőtlen apanév a n. Nikolaus 'Miklós' szn. Klaus becéző formájáról {DuFam:Klaus}.  A n. Nikolaus, m. Miklós stb. a gör. Νικόλαος (< νική ’győzelem’ +…

Majerhoffer

2011.05.15. 22:25 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: majoros majerhoffer maierhof maierhofer

Német név, eredete lehet {DuFam:Maierhof(er)} 1. a gyakori bajor és osztrák Mairhof, Maierhof, Maierhofen, Mayerhofen települések egyikére utaló lakosnév; 2. lakóhelyre, tulajdonra, jogállásra utaló ragadványnév a n. Meierhof 'majorság, tanya' szóból. Magyar megfelelőhöz vö.…

Mong

2011.01.15. 18:56 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: barát baráth mong

Vélhetően a n. Monk csn. alakváltozata, amely a n. Mönch 'szerzetes' köznév alnémet mon(ni)k (vö. holl. monnik) változatából alakult. A motiváció utalhat jogállásra (pl. szerzetesi birtokon dolgozó jobbágy), lehet eseménynév (kiugrott szerzetest jelölve), esetleg tulajdonságnév…

Ba

2010.12.31. 17:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: ba bach

Vélhetően a német (eredetű) Bach csn. magyar ejtésváltozatának lejegyzése. A szóvégi [x] hang mély mgh. utáni elnémulásához vö. az Oláh csn. /olá/ ejtése {PHG:10}{MKSz:oláh}, ill. a r. Zách nemzetség- és családnevet folytató Záfalva hn. (ma Karancskeszi része). A n. Bach…

Kaveschan

2010.12.19. 21:43 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kaveschan

A mai szlovákiai névanyagban is kimutatható név, amely németes írásmódja ellenére szlávnak vélhető. A szlovén névként előfordul a Kaveš, amelynek szl. -an képzős származékaként magyarázható a szóban forgó név. Tekintetbe véve a szlk. Kava, Kavec, Kavečka, Kaváč stb.…

Zelman

2010.12.12. 20:00 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: zelman

A Zelman a nyugati szláv nyelvekbe (cseh, lengyel, szlovák) került német eredetű csn. A forrása a n. Sellmann, amely vagy a n. Selbmann 'tkp. ön[törvényű] ember', ill. a n. Seltmann 'házas zsellér; bérlő' alakváltozata.Megjegyzés: Nem zárható ki, hogy ez a névforma közvetlenül a…

süti beállítások módosítása