Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

  • LvT: @Pyrandus: Úgy hát! (2022.05.10. 15:38) Závada
  • Pyrandus: Vagy úgy? (2022.05.09. 22:02) Závada
  • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
  • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
  • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
  • Utolsó 20

Pokoracky

2023.04.10. 18:00 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: pokoracky pokoracki pokoraczky pokoraczki pokoráczky pokoráczki pokoradský pokorádi pokorády

A Pokoracky család igen körülményes vándorlást tett az Alföldön. Anyakönyvi feljegyzések szerint a Gömör megyei [Vyšná] Pokoradzból (magy. Felsőpokorágy) indultak el az Ipoly mentén (talán azért is, hogy megtévesszék az utánuk nyomozó hatóságokat), míg el nem értek a Nógrád megyei Bánkra, ahol…

Pápai

2023.04.09. 23:42 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: ördög eördögh pápai pápay ördögh zrak papaj eördög šuhaj suhai

A törzsökös tirpák gazdacsaládok egyik legjellegzetesebbike a Pápai család volt. Eredetileg a Felső-Garam mentéről származtak, onnan húzódtak fokozatosan délebbre, majd a 18. század húszas éveiben Csabára [Békéscsabára] és Szarvasra. Régi nevük: Zrak volt, ezzel a névvel szerepelnek a Békés megyei…

Pál

2023.04.09. 21:41 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: pál pavel pavol palyov palyovije palyovje palyoviech paľov paľovie paľove paľoviech breznai breznay brezňan brezniansky brezňanský breznyan breznyanszki breznyanszky breznyánszki breznyánszky

A gazda és zsellér családok mellett valamikor igen fontos szerepet játszottak a város társadalmában az iparosok is. Így mindjárt az áttelepülés első évtizedeiben iparos családok irányítják a városi közigazgatást. Ezeknek többsége szintén bevándorló volt. Így pl. a Pál családról tudjuk, hogy mint…

Márföldi

2023.01.03. 21:23 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: táncos tánczos márföldi marfécky tanczura tancura márfeldský marfeldský

A Márföldi család neve nagyjából azonos a már tárgyalt Kerekréti családnév történetével. A két családnév között csak az a különbség, hogy a Márföldiek esetén ismerjük a korábbi, szlovák családi nevüket. A tirpákok egymás közt a Márföldi nevet tirpák nyelven folytatott beszélgetés során Marfécky-nek…

Markó

2023.01.02. 18:54 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: markó marko

Igen tekintélyes és „rangos” család volt a Markó család is. Soraikból került ki a Békés megyéből érkező telepesek első bírója: Markó György. A hagyomány igazságos és derék embernek tartotta. Szarvasról került Nyíregyházára. Szállásföldjét a [ma Nagycserkesz külterületi részét képező] Markó-bokorban…

Laco

2023.01.01. 19:45 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: lacó laco hugán hugáň

Valamikor igen tekintélyes családok sorába tartoztak a Laco család tagjai. Úgy érezzük, hogy szerepük sokkal nagyobb volt, mint gondolnánk. Eredetileg Breznó [szlk. Brezno, m. Breznóbánya] városából kerültek le Szarvasra. Lacó András neve benne van a Békés megyei névjegyzékben is, tehát az első…

Kovács

2023.01.01. 16:37 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: fábry schmidt molnár kovács schmitt takács kováts fábri schmitz schmid kováč mlynár tkáč kovách zelenyánszky zeleňanský zeleniansky szebedinszky sebedínsky sebedinský vazstyan važťan važecký meleghegyszky melegheďský melecheďský zelenianszky szebegyinszky komlósszky komlószki komlovszki komlovszky komlóvszky komloski komlovski komlóšsky

A Kovács családnévről már korábban említést tettünk. Itt csak azt tartjuk szükségesnek szóvá tenni, hogy a Békés megyei névjegyzékben lévő nob. [nobilis ’nemes’] Zeman András azonos azzal a Kovács Andrással, aki az 1754-es összeírásban a Csabai utcában lakik. Ugyanőt 1759-ben újra Zemian Andrásként…

Kósa

2022.12.31. 19:55 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: kósa koós kos kós kosa koss kossa kóssa koósa koša koš

A Kósa családról tudjuk, hogy az a palóc–szlovák nyelvhatáron – de másfelé is – igen elterjedt családnév. A régi gömöri tizedlajstromokból, úgy magyar, mint szlovák falvakból egyaránt ki tudjuk őket mutatni. A nyíregyházi Kósa család a Nógrád megyei Pravica (magy. Paróca) községből átköltözött előbb…

Juhász-Valach

2021.04.04. 18:28 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: juhász ihász névmagyarítás valach

Figyelemre méltó az akkulturációs folyamat a korábbi érkezésű taksás családoknál. Erre a Juhász-Valach család szolgáltat példát. Ők is a már említett Slizskéről (Szelestye, Gömör m.) [valójában szlk. Slizké, m. Szeleste, korábban Szilistye] „szöknek” le Nyíregyházára. Erről a kis gömöri falucskáról…

István - Števkoviech

2021.04.03. 19:54 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: istván tirpák števkoje števkovie števkoviech trpák névmagyarítás

Nagyjában azonban [az Ilykó családéval] azonos életsorsa volt az István családnak is – a különbség inkább ’időben’ mutatkozott. Az István család ősei már a 18. században lejárogattak az Alföldre aratni, náluk tehát az Alföldre járás már évszázados hagyománnyá vált. A szájhagyományból tudjuk, hogy az…

Gyucha

2021.04.03. 14:34 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: juraj ďuraj gyucha gyucho ďucha ďucho ducho jucho ďuško juško đuka djuka đurađ névmagyarítás konczos kontzos koncos

Békéscsabai szlk. családnév, amelynek a normalizált szlk. helyesírású alakja Ďucha {ČP:105}. A ritka mai szlovákiai előfordulások (főként Trencsén/Trenčín és Érsekújvár/Nové Zámky környékén) vélhetően Békéscsabáról áttelepülőkhöz köthetők. A XIX. sz.-ra visszanyúló genealógiai kutatásokból tudható,…

Ilykó

2021.04.02. 22:26 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: jancsó ilykó ilkó iľko ilko jančo ilyojancsó iľojančo

Nézzük meg a gazdanevek mellett egy teljesen vagyontalan, taksás család származástörténetét és családnevének magyarázatát. Választásunk az Ilykó (vagy Ilyojancsó) családra esett. A szóbanforgó családnév az Ilona becenévből alakult. Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy szűkebb körben volt ennek a…

Gerlicky-Szuchács

2020.11.14. 16:29 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: száraz gerlicky gerlicki gerliczky gerliczki szuchács szuhács gerliczy gerlice kötélalj kölbös žinka kebľovka gerlistye

Igen tanulságos a Gerlicky-Szuchács származása és családnevének sorsa. A mai Gerlicky családok őseit a 18. században Hrlicén [helyesen: Hrlicán] (magy. Gerlice, Gömör m.) Szuchács néven tartják nyilván az urbáriumok. A hagyomány szerint főleg fuvarozásból tartották fenn magukat. Sokat járták a…

Gulyás

2020.11.01. 22:57 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: gulyás juhász ihász kondás sluka szluka

A Gulyás család eredetét a Gömör megyei Slizskéről [helyesen: Slizké] (magy. Szelistye [helyesen: Szeleste, korábban: Szilistye] veszi. E különben jóhangzású magyar családnévben nem kell közvetlenül etnikai származást is látni. Az északi szlovák megyékből még a századforduló éveiben is igen sokszor…

Gazso

2020.11.01. 20:58 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: gáspár gazsó gazso gažo gašpar repište repistye

A régebben jobban ismert Gazso család tagjai a Bars megyei Repištéről szóródtak el az alföldi szlovák településű falvakban és városokban. Megtaláljuk őket Szarvason, Berényben [Mezőberényben], Csabán [Békéscsabán] és Nyíregyházán is. A Gazso családnév a Gáspár keresztnévnek becézett származékából…

Gál, Gallo, Gálik, Galád

2020.11.01. 13:56 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: gallo gál galló galád galó gálik galát galáth galo gaľo taksás krasko poprocs poproč gócs gočovo kraskovo karaszkó

A tanyai és a városban lakó tirpák családok közt gyakran találkozunk a Gál, Gallo, Gálik, Galát és Galád nevekkel. Valamennyi változat visszavezethető a Gábor, Gábriel keresztnévre, illetve annak becézett továbbképzésére.  A Gál családról tudjuk, hogy az a Gočovo (magy. Gócs, Gömör m.) községből…

Figura, Trsztyánszky

2020.10.31. 23:47 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: figura trsztyánszky trstiansky nádassy

A ma élő tirpák családokból csak igen kevesen tudják már, hogy a Figura családnév alatt a tirpák családok egyik legnépesebb és legvagyonosabb tagját, a Trsztyánszky-akat (akik későbben Nádassy-ra magyarosítottak) kell érteni. A békési névjegyzékben szereplő Figura név alatt is ezt a családot kell…

Cirják

2020.10.25. 12:11 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: cirill kirill szirák cirák cirjék cirják szirják czirják czirjék

A tirpák családok közt voltak olyanok is, akik a „valach kolonializáció” ivadékainak mondhatók. Erre bizonyíték a Cirják család neve. Családnevük az ukrán-valach Cyril keresztnévből formálódott. Mai életformájukban teljesen átvették a tirpák földművelés, földszeretet minden hagyományát, s teljesen…

Bogár

2020.10.24. 22:01 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bogár bugár lipovec

A Bogár (az összeírásokban és az anyakönyvekben sokszor Bugár) családnévnek régebben szintén jó zengése volt. Őseik a Gömör megyei Lipovecről (Gömörlipóc) kerültek le Csabára [Békéscsabára], onnan Komlósra [Tótkomlósra], s végül Nyíregyházára. {TECsK: 150 (5:14)}

Bencs, Bencsik

2020.10.24. 21:27 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bencsik bencs bencsó benč benčík benčo

Ugyancsak a Benedek névből alakult a Bencs és Bencsik családnév is. Ez a család is Nógrádból jutott le előbb Csabára [Békéscsabára], onnan Szarvasra, s legvégül Petrikoviccsal Nyíregyházára. Tagjaik kezdettől fogva jónevű gazdák voltak, értettek a vagyonszerzéshez. {TECsK: 150 (5:13)}

Benkó, Benke, Benkő, Benka

2020.10.24. 16:16 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: benedek benkő benjámin benkó benko benke benkei benkey benka beňka beńka beńko

A Benedek keresztnévből fejlődött a Benkó, Benke, Benkei és Benkő családnév. A Nógrád megyei szlovák és palóc családok körében igen gyakori családnév. Viselőiket nem is igen lehet etnikailag megkülönböztetni. Forrásaink szerint e családnevek viselői sem származtak ugyanazon helységből. A Benkó…

Batta (Bata, Bató, Batiz, Bóta, Botta, Botto)

2020.10.24. 13:14 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: batiz bato batta bóta botta bató bota botó botto

A Batta (az összeírásokban sokszor csak Bató, vagy Botó, Bota) család egyik őse Békéscsabáról, hivatalos elbocsátó levéllel érkezett Nyíregyházára. {TECsK: 149 (5:11)}

Barta, Bartos, Bartók

2020.05.18. 23:02 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bartók barta bertalan bartos ptolemaiosz bartoš talmai tolmai bartolomeus bartolomej lentvora lentő

A Barta, Bartos, Bartók családnevek a latin Bartolomeus keresztnévből formálódtak családnevekké. A régebbi Nógrád megyei összeírásokban sokszor forulnak elő ezek a jobbágynevek. A Nyíregyházára sodródott családok is a Nógrád megyei Lentvoráról kerültek le, több egymásutáni rajokban először…

Bálint

2020.05.17. 23:18 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: bálint

A Bálint név a latin Valentinus lerövidített változatából vált családnévvé. Mindkét család [nyíregyházi] tagjai elég korán, már 1754 óta a város polgárai, ők Tótkomlósról, mint szabad költözködésű jobbágyok jöttek át a Károlyi birtokra. {TECsK: 148 (5:8)}

Balla

2020.05.17. 22:52 | LvT | Szólj hozzá!

Címkék: barnabás baló balla balo baľo

A Balla (egyes összeírásokban: Balo) családnév szintén keresztnévből eredt, Bálintból alakult családnévvé. {TECsK: 148 (5:7)}

süti beállítások módosítása